جنگ خاورمیانه، جنگ دستیابی به منابع طبیعی گاز است

جنگ خاورمیانه، جنگ دستیابی به منابع طبیعی گاز است

یک کارشناس انرژی اظهار داشت: جنگی که در خاورمیانه و شرق مدیرانه شاهدیم بیشتر جنگ برای دستیابی به منابع گاز طبیعی است به همین دلیل صاحب‌نظران معتقدند که در ماه‌های آینده ممکن است شاهد تحولات بزرگی در خاورمیانه باشیم.