گاز ترکمن‌ها در مسیر اروپا

گاز ترکمن‌ها در مسیر اروپا

به نظر می‌رسد با اعلام اردوغان مبنی بر احتمال صادرات گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ترکیه، ایده نفوذ آنکارا در قفقاز و آسیای مرکزی در قالب پروژه‌های انرژی قوت بگیرد که مزایای ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی فراوانی برای این کشور دارد.
نبرد آبی ایران و ترکیه بر سر ارس

نبرد آبی ایران و ترکیه بر سر ارس

یک نماینده مجلس گفت: اقدامات ترکیه بیش از ۸۳ درصد روی دبی رودخانه ارس و تاثیرات قابل توجهی را در شمال غرب کشور ما بر جای خواهد گذاشت. 
رقیب تراشی ایران در بازار گاز عراق!

رقیب تراشی ایران در بازار گاز عراق!

عشق آباد همکاری با بغداد و تهران را با تمرکز بر قراردادهای سوآپ گاز و تجارت برق آغاز کرده که می‌تواند به یک پروژه بلندمدت صلح برای خاورمیانه و همچنین امنیت انرژی برای اروپا تبدیل شود.