ماجرای شایعه‌سازی‌ها در مورد بنزین از زبان سخنگوی دولت

ماجرای شایعه‌سازی‌ها در مورد بنزین از زبان سخنگوی دولت

سخنگوی دولت درباره شایعه افزایش قیمت بنزین، گفت: دولت شفاف و روشن در این زمینه بارها اظهار نظر کرده است. کسانی که در این زمینه‌ شایعه‌سازی کردند و بارها در دو سال اخیر به این شایعه دامن زدند یک‌بار برای همیشه هدف خود را از طرح این شایعه اعلام کنند.