کسی از درآمدهای شرکت ملی نفت اطلاعی ندارد؟

کسی از درآمدهای شرکت ملی نفت اطلاعی ندارد؟

در علم حقوق قاعده‌ای وجود دارد که بر اساس آن جهل نسبت به قانون را رافع مسئولیت افراد نمی‌داند. مضمون این قاعده این است که چنین فرض می‌شود که تمام افراد جامعه از احکام و قوانین مطلع هستند. از این رو جهل احدی نسبت به قانون پذیرفتنی نیست.