هدررفت سرمایه ایرانی در فلرینگ

هدررفت سرمایه ایرانی در فلرینگ

جمع‌آوری گازهای همراه نفت ایران از چالش نبود سرمایه گذاری و فناوری کافی رنج می‌برد. در حالیکه همسایگان ثروتمند توانسته‌اند کارنامه موفقی در این‌باره داشته باشند.
ماجرای جمع‌آوری گازهای فلر به کجا رسید؟

ماجرای جمع‌آوری گازهای فلر به کجا رسید؟

در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه ، بندی از لایحه برنامه درباره جمع آوری گازهای فلر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.