۱۵ میدان نفتی و گازی کشور با هوش مصنوعی اداره می‌شود

۱۵ میدان نفتی و گازی کشور با هوش مصنوعی اداره می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به امضای توافق‌نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استقرار مرکز راهبردی مخازن دیجیتال نفتی و گازی تصریح کرد: ۱۵ میدان نفتی و گازی کشور با هوش مصنوعی اداره می‌شود که در این زمینه نخستین میدان که تفاهم‌نامه آن با دانشگاه صنعتی شریف امضا شده، میدان گازی پارس جنوبی است و می‌خواهیم قطب گازی ایران را در قالب هوش مصنوعی مدیریت کنیم.