شرکت نفت و گاز اروندان برای همکاری با دانشگاه شیراز و دانشگاه سن‌پترزبورگ اعلام همکاری کرد

شرکت نفت و گاز اروندان برای همکاری با دانشگاه شیراز و دانشگاه سن‌پترزبورگ اعلام همکاری کرد

مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان از آمادگی این شرکت برای همکاری با دانشگاه شیراز و دانشگاه سن‌پترزبورگ به‌منظور به‌کارگیری و عملیاتی کردن فناوری ایجاد اسید فراکچرینگ در میدان‌های غرب کارون خبر داد.