برچیده شدن قیمت تثبیتی محصولات پتروشیمی اقتصاد ایران را نجات داد

برچیده شدن قیمت تثبیتی محصولات پتروشیمی اقتصاد ایران را نجات داد

برچیده شدن قیمت تثبیتی محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای اکثر محصولات در زنجیره ارزش، تصمیمی بود که اگرچه دیر اخذ شد، اما باز هم منافع بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته و سنگ بزرگ پیش‌پای اقتصاد ایران را برداشته است.