تاکسی های برقی در راه تهران

تاکسی های برقی در راه تهران

تهران به‌تدریج صاحب ۵۰ هزار تاکسی برقی از طریق قرارداد شهرداری تهران با چین و قرارداد وزارت صمت خواهد شد؛ بسته حمل‌ونقلی در مرحله نخست، ۲۷۰۰۰ دستگاه تاکسی سهم شهر تهران است که قرار است به‌تدریج وارد این ناوگان شود.