رئیس سازمان برنامه و بودجه، مردم را مقصر ناترازی انرژی می‌داند

رئیس سازمان برنامه و بودجه، مردم را مقصر ناترازی انرژی می‌داند

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:"رفع ناترازی انرژی یعنی افزایش قیمت، وگرنه چگونه می‌توان ناترازی را برطرف کرد. یعنی ما باید قیمت بنزین را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند. دولت فعلا بنایی بر اصلاح قیمت انرژی ندارد."