یک همت در پژوهش عقد قرارداد شد

یک همت در پژوهش عقد قرارداد شد

علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در دومین کنفرانس مدیریت فناوری و افزایش تولید دانش بنیان در زنجیره ارزش نفت گفت: شرکت مناطق نفت خیز جنوب در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه پژوهشی عقد قرارداد کرده است و سعی داریم در دو سال اینده این عدد را به ۳ همت برسانیم.