ابردزدی را نمی‌توان انکار کرد!

ابردزدی را نمی‌توان انکار کرد!

رئیس موسسه تحقیقات آب گفت: اگر ما بخواهیم پدیده ابردزدی را کتمان کنیم حرف درستی نیست، اینکه همه کشورها با توجه به کمبود منابع آبی در این حوزه ورود کرده و تلاش می‌کنند از این ظرفیت برای حل مشکل آبی استفاده کنند نیز قابل کتمان نیست.