تولید انرژی خورشیدی در مناطق خشک، تبدیل تهدید به فرصت

تولید انرژی خورشیدی در مناطق خشک، تبدیل تهدید به فرصت

رئیس مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان دانشگاه تهران، گفت: ممکن است در نگاه اول تابش آفتاب و گرمای طاقت‌فرسای آن تهدیدی غیرقابل‌کنترل به نظر آید، اما این تهدید طبیعی می‌تواند فرصتی برای تولید انرژی خورشیدی و ایجاد درآمد برای ساکنان مناطق خشک ایران باشد.