جلوی بومی زدایی مدیران جوان در پارس جنوبی را بگیرید

جلوی بومی زدایی مدیران جوان در پارس جنوبی را بگیرید

در حالی که  حمایت از مدیران بومی در صنعت عظیم نفت ، گاز و پتروشیمی یکی از مهم ترین دغدغه ها و خواسته های  مردم و مسوولان استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی از مدیران ارشد وزارت نفت بوده است، متاسفانه  بیشتر اوقات شاهد عزل و نصب هایی خلاف قاعده و نظام اداری در این