مقررات حذف کربن از هوا در راه است

مقررات حذف کربن از هوا در راه است

قانون‌گذاران پارلمان اروپا به مقرراتی برای حمایت از صدور گواهی برای حذف کربن در اتحادیه اروپا رأی دادند و راه را برای توسعه فناوری‌های نو به‌منظور جذب مستقیم دی‌اکسید کربن از جو هموار کردند.