پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه اضافی برای دریای سرخ توسط کشتی‌های غربی و اسرائیلی

پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه اضافی برای دریای سرخ توسط کشتی‌های غربی و اسرائیلی

شرکت‌های بیمه پوشش دهنده ریسک جنگ اکنون برای کشتیرانی در دریای سرخ، ۵۰ درصد بیشتر از کشتی‌های مرتبط با شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی دریافت می‌کنند و سایر ارائه‌دهندگان به دلیل تهدید مداوم حملات نیروهای مسلح یمن، از چنین تجارتی به‌کلی اجتناب می‌کنند.
جنگ غزه چه بر سر منابع گازی خاورمیانه می‌آورد؟

جنگ غزه چه بر سر منابع گازی خاورمیانه می‌آورد؟

کارشناسان بر این باورند که جنگ غزه صادرات گاز اسرائیل را با مشکل مواجه خواهد کرد، هرچند تولید داخلی رژیم صهیونیستی تا سال 2027 احتمالا دو برابر خواهد شد. جنگ در غزه تنها برای فلسطینیان ویرانی به همراه نخواهد داشت.