جایزه ۲۰۲۴ جی‌ئی‌سی‌اف برای جمع‌آوری گازهای همراه به پژوهشگاه صنعت نفت ایران رسید

جایزه ۲۰۲۴ جی‌ئی‌سی‌اف برای جمع‌آوری گازهای همراه به پژوهشگاه صنعت نفت ایران رسید

پژوهشگاه صنعت نفت به‌دلیل انجام تحقیقات منحصر به فرد میان اعضای جی‌ئی‌سی‌اف در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل و عملیاتی کردن این تحقیقات، جایزه ۲۰۲۴ مجمع کشورهای صادرکننده گاز را دریافت کرد.