مصرف قابل توجه برق کولرهای گازی نسبت به کولرهای آبی

مصرف قابل توجه برق کولرهای گازی نسبت به کولرهای آبی

این روزها استفاده از کولرهای گازی رواج فراوانی یافته است این در حالی است که مصرف برق کولرهای گازی نسبت به کولرهای آبی به‌مراتب بیشتر است و در این‌ بین برای مناطق عادی منطقی و مقرون‌ به‌ صرفه این است که از کولرآبی استفاده شود.