نقش تهران و ریاض در بلندپروازی برقی باکو

نقش تهران و ریاض در بلندپروازی برقی باکو

باکو برای دستیابی به اهداف مورد نظر در صادرات برق سبز به اروپا از همه توان خود و مشارکت با عربستان، ایران و امارات بهره می‌گیرد تا ظرفیت بالای خود در تولید برق از منابع تجدیدپذیر را بالفعل کند.