از توسعه «بوحسا» و «زاکوم» تا میادین مشترک ایران

از توسعه «بوحسا» و «زاکوم» تا میادین مشترک ایران

اخیرا شرکت ملی نفت ابوظبی (آدنوک) اعلام کرده که تولید نفت امارات تا اوایل سالل ۲۰۲۶ به ۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. برای تحقق این هدف امارات به دنبال توسعه میادین بوحسا، زاکوم و مشترک با ایران است.
مشارکت چین در پروژه های نفتی عراق، دست ایران را خالی گذاشت

مشارکت چین در پروژه های نفتی عراق، دست ایران را خالی گذاشت

دبیر کل فدراسیون صنعت نفت گفت: در حال حاضر چینی‌ها در ۴۱ پروژه مختلف حوزه انرژی عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از این تعداد ۳۱ پروژه متمرکز بر نفت بوده و در برخی پروژه‌ها از جمله میادین بزرگ نفتی جای شرکت‌هایی مثل اگزون‌موبیل امریکا را گرفته‌اند.