هیچ منطقه‌ای با قطعی گاز روبه‌رو نیست

هیچ منطقه‌ای با قطعی گاز روبه‌رو نیست

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: تاکنون به‌طور میانگین روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز بیشتر (با افزایش ۱۴ درصدی) به بخش نیروگاهی و روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب بیشتر از این سوخت پاک (افزایش ۷ درصدی) به صنایع عمده تحویل شده است.