جزئیات تهاتر گاز ایران با نفت عراق تشریح شد

جزئیات تهاتر گاز ایران با نفت عراق تشریح شد

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: عراقی‌ها هم‌اکنون به واردات برق و گاز از ایران نیاز دارند، بنابراین پیشنهادی مطرح شد و آن اینکه باتوجه به مشکل در تسویه مطالبات ناشی از صادرات انرژی ایران؛ تهاتر کالا به کالا انجام دهند و در این راستا روی مقوله تهاتر نفت‌خام و مازوت با گاز توافق شد.