واحد تفکیک گاز از نفت میدان مشترک آزادگان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد

واحد تفکیک گاز از نفت میدان مشترک آزادگان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد

به گفته مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، با هدف استمرار در تحقق اهداف و برنامه‌های افزایش تولید از میدان مشترک آزادگان جنوبی و لزوم ایجاد ظرفیت‌های جداسازی گاز از نفت، به‌زودی واحد تفکیک گاز از نفت میدان مشترک آزادگان جنوبی به بهره‌برداری خواهد رسید.