هرآنچه باید از اورهال بدانید

هرآنچه باید از اورهال بدانید

اورهال در پالایشگاه‌ها  و پتروشیمی‌ها یعنی تعمیر و بازسازی و نوسازی تجهیزات آن واحدها و بروز رسانی‌های سخت افزاری مورد نیاز که به شکل دوره‌ای ضروری و اجتناب ناپذیر است.