استراتژی‌های لازم در حوزه انرژی / به جای گاز، برق به عراق صادر کنیم

استراتژی‌های لازم در حوزه انرژی / به جای گاز، برق به عراق صادر کنیم

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اظهار داشت: می‌توانیم گاز را از ترکمنستان خریداری کرده و نیاز کشوری مثل عراق را پاسخ دهیم و یا در نهایت می‌توانیم با این کشورها یک کنسرسیوم بین‌المللی ایجاد کنیم و گاز را از شرق به سمت غرب ایران ببریم.