درجا زدن شگویا در سال ۱۴۰۱ / پتروشیمی تندگویان از رالی شیمیایی‌ها جا ماند

درجا زدن شگویا در سال ۱۴۰۱ / پتروشیمی تندگویان از رالی شیمیایی‌ها جا ماند

بررسی صورت‌های مالی سال 1401 پتروشیمی تندگویان نشان می‌دهد، شرکت در این سال نتوانست شیب رشد درآمدزایی خود را به اندازه شیب افزایشی هزینه‌ها، زیاد کند همین امر سبب شد تا شرکت در سال 1401 با بحران کاهش سودسازی روبه‌رو شود.