دورنمای پیچیده خط لوله صلح ایران و پاکستان

دورنمای پیچیده خط لوله صلح ایران و پاکستان

براساس توافق دوجانبه اگر پاکستان تا مارس سال جاری این خط را تکمیل نکند باید ۱۸ میلیارد دلار به ایران غرامت بپردازد که بدون تردید در شرایط کمبود منابع ارزی، اسلام آباد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
چین و واشنگتن، برنده تحریم نفتی ایران

چین و واشنگتن، برنده تحریم نفتی ایران

تحریم نفتی ایران و عدم ورود پول بخشی از فروش کاملا به نفع چین و ایالات متحده تمام شده است. در حالیکه این روند تاثیر منفی بر اقتصاد و بودجه ایران داشته است.