رشد ۶ برابری صادرات نفت خام ایران

رشد ۶ برابری صادرات نفت خام ایران

یک کارشناس حوزه انرژی از رشد ۶ برابری حجمی صادرات و رشد دو برابری قیمت نفت خام ایران در پی پذیرفتن نفت ایران توسط آمریکا در بازار جهانی نفت خبر داد.