رانت بدون حساب و کتاب هلدینگ‌های خصولتی پتروشیمی /به‌جای تکمیل زنجیره ارزش تنها لایسنس کپی می‌کنیم

رانت بدون حساب و کتاب هلدینگ‌های خصولتی پتروشیمی /به‌جای تکمیل زنجیره ارزش تنها لایسنس کپی می‌کنیم

یکسری هلدینگ‌های خصولتی بی‌حساب و کتاب هستند که عملکرد دولتی دارند اما پاسخگویی خصوصی؛ فروش خوراک ارزان به این پتروشیمی‌ها، اشتباه است؛ شما به این شکل در حال بار آوردن یک بچه‌ی لوس هستید.