سهم قابل توجه پتروشیمی اروند در تأمین پی‌وی‌سی کشور

سهم قابل توجه پتروشیمی اروند در تأمین پی‌وی‌سی کشور

مدیرعامل پتروشیمی اروند با اشاره به سهم قابل‌توجه این شرکت در تأمین پی‌وی‌سی کشور، گفت: یکی از چالش‌های ما تک بودن این صنعت در کشور است و با هر اختلالی در جریان تولید افزون‌بر توقف تولید اروند، سایر شرکت‌هایی که خوراک خود را از ما دریافت می‌کنند هم دچار مشکل خواهند شد.