طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی کلید خورد

طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی کلید خورد

بر اساس قرارداد جدید شرکت ملی گاز ایران با یکی از شرکت‌های بیمه و در ادامه طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی، همه مشترکان خانگی - تجاری در کشور، در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند.