دریافت تندیس صنعت سبز توسط پتروشیمی مارون برای سومین سال متوالی

دریافت تندیس صنعت سبز توسط پتروشیمی مارون برای سومین سال متوالی

در بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز کشور، پتروشیمی مارون به دلیل عملکرد کم نظیر و به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در حفاظت و صیانت از محیط زیست، برای چهارمین سال متوالی موفق به دریافت تندیس صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست شد.