خروج پول حقیقی‌ها از سهام پالایشگاه اصفهان

خروج پول حقیقی‌ها از سهام پالایشگاه اصفهان

با وجود استراحت شاخص کل بورس در معاملات امروز، شاخص گروه‌های پالایشی، شیمیایی و پروشیمی موفق شدند که به روند صعودی خود ادامه دهند. طوری که نماد «شتران» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل بورس امروز بجا گذاشت.