لایحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت برق تصویب شد / اختصاص ٢٩١ هزار میلیارد تومان بودجه به بخش برق در سال جدید

لایحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت برق تصویب شد / اختصاص ٢٩١ هزار میلیارد تومان بودجه به بخش برق در سال جدید

مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیر با اشاره به تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت برق در مجلس شورای اسلامی، از اختصاص ٢٩١ هزار میلیارد تومان بودجه به بخش برق در سال جدید خبر داد.