بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد

بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد

یک کارشناس انرژی با اشاره به این موضوع که شاخص شدت انرژی در کشور ما ۲ برابر متوسط دنیا و سه تا چهار برابر کشورهای توسعه یافته است، گفت: احکام انرژی برنامه هفتم که در تعامل مجلس با دولت، مصوب شده این نوید را می‌دهد که بهینه‌سازی مصرف انرژی به صورت واقعی در دستور کار قرار بگیرد.