راه نجات اقتصاد، افزایش بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی است

راه نجات اقتصاد، افزایش بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی است

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی راه نجات اقتصاد به‌ویژه ناترازی در تولید و مصرف انرژی در ایران را افزایش بهره‌وری دانست و اظهار کرد: افزایش بهره‌وری در صنعت نفت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش فعالیت‌های صنعت نفت اعمال شود.