قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت روز سه‌شنبه به‌دنبال انتشار داده‌های تازه و تأثیر منفی آن بر روند بهبودی اقتصاد چین کاهش یافت.