قیمت یارانه‌ای بنزین در ۱۴۰۳ تغییر نمی‌کند

قیمت یارانه‌ای بنزین در ۱۴۰۳ تغییر نمی‌کند

زنگنه، سخنگوی تلفیق برنامه هفتم توسعه گفته است: در برنامه هفتم مصوب کردیم که قیمت یارانه ای بنزین نباید تغییر بکند اما اینکه چقدر سهمیه یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد دست دولت است.
وضعیت سهمیه بنزین مشخص شد؟

وضعیت سهمیه بنزین مشخص شد؟

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را در ابتدای بررسی خود مسکوت گذاشته بود تا این موارد که بیشتر در حوزه‌های ارز و انرژی بودند، در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح و برای ارائه در صحن مجلس نهایی شوند.