خبری از سهمیه نوروزی بنزین نیست

خبری از سهمیه نوروزی بنزین نیست

امسال نیز مانند سال گذشته و طبق گفته‌های وزیر نفت، سهمیه نوروزی بنزین نداریم اما تلاش می‌شود هموطنان در نوروز بدون بنزین نمانند.