تنها یک پنجم بنزین تولیدی کشور استاندارد است

تنها یک پنجم بنزین تولیدی کشور استاندارد است

ایران از تابستان پارسال با کسری بنزین مواجه شده و برای جبران آن، مقادیر زیادی مواد غیراستاندارد مانند محصولات پتروشیمی و مواد آروماتیک را با بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها مخلوط می‌کند.