ترکیه از آلمان در تولید برق زغال‌سوز سبقت می‌گیرد

ترکیه از آلمان در تولید برق زغال‌سوز سبقت می‌گیرد

ترکیه امسال از آلمان به عنوان بزرگترین تولیدکننده برق اروپا با استفاده از زغال سنگ، سبقت می‌گیرد زیرا تورم بالا باعث شده است تولیدکنندگان برق، خرید گاز طبیعی گران‌قیمت را کاهش داده و از سوخت ارزان‌تر استفاده کنند.