افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور برای رفع ناترازی برق

افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور برای رفع ناترازی برق

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون در راستای کمک به کاهش ناترازی، اشتغال‌زایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری حدود ۹ هزار مگاوات افزایش یافته است.