قطعی برق در ادارات پرمصرف تهران ادامه دارد

قطعی برق در ادارات پرمصرف تهران ادامه دارد

مدیرعامل توزیع برق پایتخت با اعلام اسامی ادارات پرمصرف در آخرین روز تیرماه از قطع برق بیش از ۳۵۰ دستگاه اجرایی و اداری شهر تهران به دلیل بی توجهی به مصوبه هیات وزیران ازخردادماه سال جاری تاکنون خبر داد.