ایران از قطر در برداشت گاز پیشی گرفت

ایران از قطر در برداشت گاز پیشی گرفت

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان این که امروز ما بیش از شریک خودمان از میدان مشترک برداشت می‌کنیم، افزود: در حال حاضر برداشت ما از میدان مشترک پارس جنوبی حدود ۷۱۰ میلیون مترمکعب است در حالی که شریک ما حدود ۶۵۰ میلیون متر مکعب برداشت می‌کند.
یک میلیارد مکعب گاز از میدان تنگ بیجار برداشت شد

یک میلیارد مکعب گاز از میدان تنگ بیجار برداشت شد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب با اشاره به برداشت روزانه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب گاز از میدان تنگ بیجار در نیمه نخست ۱۴۰۲، گفت: تولید تجمیعی آن معادل یک میلیارد و ۷۰ میلیون متر مکعب است.