تهاتر گاز ایران با نفت سیاه عراق

تهاتر گاز ایران با نفت سیاه عراق

وزیر برق عراق گفت که بغداد با تهران برای استفاده از خطوط ایران برای انتقال گاز ترکمنستان مذاکره می کند و تهران نیز در حال بررسی این موضوع است.