پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بسته شد

پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بسته شد

با عدم توافق آذربایجان با ترکمنستان بر سر قیمت گاز، پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بعد از دو ماه توقف، بسته شد تا مذاکرات دوجانبه‌ای بین ایران و ترکمنستان برای واردات گاز آغاز شود.