ظرفیت ۳۲۰ میلیارد دلاری در آفریقا برای صدور خدمات فنی و مهندسی

ظرفیت ۳۲۰ میلیارد دلاری در آفریقا برای صدور خدمات فنی و مهندسی

معاون اول رئیس‌جمهوری به ظرفیت ۳۲۰ میلیارد دلاری در آفریقا برای صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: وزراتخانه‌های مربوطه با همکاری دانش‌بنیان‌ها و بخش خصوصی ظرفیت‌های موجود را بررسی کنند و از این بازار کار مناسب برای رونق بخش‌های مهندسی و فنی کشور بیشترین استفاده را ببرند.