بحران انرژی در اروپا همچنان ادامه دارد

بحران انرژی در اروپا همچنان ادامه دارد

از هر پنج کسب‌ و کار در انگلیس، چهار شرکت می‌گویند به دلیل هزینه‌های بالای انرژی، مجبورند قیمت‌ها را در دو سال آینده افزایش دهند و این نشان می‌دهد که تاثیر بحران اروپا برای خانوارها، هنوز فروکش نکرده است.
برای ۱۰۰ سال دیگر، منابعی باقی نگذاشته‌ایم

برای ۱۰۰ سال دیگر، منابعی باقی نگذاشته‌ایم

هدایت الله خادمی عضو پیشین کمیسیون انرژی در مجلس گفت: من نگران مردم صدسال آینده، این کشور هستم که می‌خواهند در این سرزمین زندگی کنند. ما هیچ منابعی برای آن‌ها باقی نگذاشته ایم و سرمایه شان را سرمایه گذاری نکردیم که مردم آینده با آن بتوانند زندگی کنند.
زنگ خطر انرژی در ایران به صدا درآمده/چگونه از بحران انرژی در آینده جلوگیری کنیم؟

زنگ خطر انرژی در ایران به صدا درآمده/چگونه از بحران انرژی در آینده جلوگیری کنیم؟

اگرچه ایران دارای ذخایر انرژی بزرگی در سراسر جهان است اما امروز در جایگاهی ایستاده که باید برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشد ‌و انرژی را مدیریت کند که در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک به یکی از واردکنندگان بزرگ انرژی بدل خواهد شد