سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیاردی گروه کشتیرانی در تجهیز بندر عسلویه

سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیاردی گروه کشتیرانی در تجهیز بندر عسلویه

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با سرمایه‌گذاری 3700 میلیارد ریالی در بندر پارس، خدمات اپراتوری بندری خود را در عسلویه آغاز کرده و قرار است تا پایان سال جاری، عملیات تخلیه و بارگیری 18000 تی‌ای‌یو کانتینر در بندر پارس صورت گیرد.