شرکت انگلیسی عمیق‌ترین معدن اروپا را به اولین باتری گرانشی تبدیل می‌کند

شرکت انگلیسی عمیق‌ترین معدن اروپا را به اولین باتری گرانشی تبدیل می‌کند

یک شرکت انگلیسی قصد دارد عمیق‌ترین معدن اروپا را به اولین باتری گرانشی خود تبدیل کند. بنابراین، این معدن که زمانی مرکز تولید روی و مس بود، اکنون انرژی تجدیدپذیر را ذخیره و آن را در صورت تقاضا به شبکه عرضه خواهد کرد.